Beranda > Download > Aplikasi Desktop

40 Kumpulan Ayat Populer

Alhamdulillah. Pujian yang sesungguhnya dan sempurna hanyalah milik Allah. Tuhan yang telah menjadikan manusia sebagai mahluk paling sempurna, menurunkan untuk mereka kitab petunjuk al-Qur’an, yang pasti akan mengantarkan orang kepada kebahagiaannya, Tuhan yang menjadikan shalat sebagai media untuk berinteraksi antara manusia dengan Tuhan dan mewajibkan orang- orang yang mendirikannya membaca

Baca selengkapnya

al-Quran al-Hadi

Alhamdulillah, Pujian yang sempurna hanyalah untuk Allah dan milik Allah. Salawat dan salam dipanjatkan untuk Rasulullah. Ketika al-Qur’an diakui dan disepakati oleh ummat Islam sebagai firman Allah yang Maha Benar, jauh dari kesalahan dan kekeliruan. Diturunkan kepada Muhammad saw untuk dijadikan bacaan sekaligus petunjuk untuk seluruh manusia, agar mereka dapat mengarungi

Baca selengkapnya

Hadis-hadis Keutamaan al-Qur’an

Al-Qur’an al-Karim merupakan kitab suci umat Islam yang terjamin keasliannya sebagai Firman Allah swt. Sebagai firman Tuhan Yang Maha Mengetahui, Penguasa alam semesta, Pencipta semua makhluk, tentu isi kandungannya dari sudut manapun, tidak dapat dibandingkan dengan perkataan atau buku atau karya siapapun. Kelebihan al-Qur’an dari sisi isi, membaca, menghafal, mengajarkan, mengamalkan, digambarkan

Baca selengkapnya